Bàn giao chỉ venner tự nhiên cho đơn vị bạn tại Nam Hồng, Đông Anh

Bàn giao chỉ veneer và gioăng cao su cho khách hàng.

hạ chỉ veneer đang được thực hiện.

QC đang kiểm tra kích thước và chất lượng hàng hóa.