Bàn giao container 40 feet tấm da cửa HDF kháng ẩm 6mm cho đơn vị bạn tại Đại Lộ Thăng Long

Bàn giao container 40 feet tấm da cửa HDF kháng ẩm lõi xanh 6mm cho đơn vị bạn tại Đại Lộ Thăng Long

container còn nguyên chì

bác tài dùng kìm cắt chì để dỡ hàng.

xe nâng được điều đến để hạ hàng.

những kiện hàng da cửa kháng ẩm lõi xanh đang nối đuôi nhau được đưa vào kho chứa.

hàng vào kho của khách hàng.

hàng chất đầy kho.

lượng hàng vào kho chất như núi.

 

những kiện hàng cuối cùng của container thứ 2 đang khẩn chương được hạ xuống.

hàng được bóc ra kiểm tra.

hàng đã được mở để khách kiểm tra.

kỹ thuật đang kiểm tra độ dày sản phẩm.

sản phẩm rất đẹp.

 

bề mặt phủ veneer rất đẹp.

khách rất hài lòng về sản phẩm.