Bàn giao container chỉ nhựa PVC cho đơn vị đối tác tại Thạch Thất

Bàn giao container chỉ nhựa PVC cho đơn vị đối tác tại Thạch Thất

những chuyến hàng nối đuôi nhau được sang xe để đưa vào kho chứa.

hàng được sang xe và lui vào kho chứa.

chị em công nhân tích cực bốc dỡ hàng để giải phóng xe.

hàng đã được bốc quá nửa cont

hàng hóa được chất rất nhiều vào cac vị trí trong kho

chỉ nhựa PVC đưa vào thang máy đưa lên gác bảo quản

những chuyến hàng tiêp theo được bốc xếp

hàng được lùi vào kho.

những chuyến hàng cuối cùng được xếp vào kho.