Bàn giao container hàng tấm chống cháy MgO 5mm cho đơn vị đối tác tại Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội

Bàn giao container hàng tấm chống cháy MgO 5mm cho đơn vị đối tác tại Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội

việc mở container đã hoàn thành giờ chuẩn bị công nhân hạ hàng.

container đã được mở hoàn toàn.

Công nhân đã bốc xếp được những kiện hàng.

những kiện hàng đã được xe nâng nâng hạ đưa vào kho để bảo quản.

quản lý điều hành chỉ bảo công nhân bốc hàng rất khẩn chương.

việc bốc xếp hàng rất vất và thời tiết thì không thuận lợi. nhưng anh chị em công nhân không quản ngại.

trời đã tối nhưng công nhân không quản ngại vất vả để xuống hàng cho xong.

những kiện hagnf cuối cùng được anh chị khẩn chương bốc để nghỉ trong đêm khuya.