Bàn giao container hàng tấm da cửa veneer cho đơn vị bạn tại Phúc Hòa, Phúc Thọ

Bàn giao container hàng tấm da cửa veneer cho đơn vị bạn tại Phúc Hòa, Phúc Thọ, Hà Nội

container nguyên trì.

Đơn vị đối tác chọn phương án dùng xe cẩu để hạ hàng.

những kiện hàng được móc và cẩu rất an toàn.

Những kiện hàng được lối tiếp nhau cẩu từ trong container xuống thùng xe.

Hàng hóa được cẩu vào thùng và xếp ngay ngắn..

những chuyến hàng được xếp và di chuyển về kho chứa một cách an toàn.

Công tác chuyển hàng được công nhân thực hiện rất khẩn chương.