Bàn giao container hàng tấm Eron-Mgo chống cháy 6mm cho đơn vị bạn tại Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội

Bàn giao tấm chống cháy Eron-MgO 

việc sang hàng đang khẩn chương.

kiện hàng được xếp ngăn nắp.

những kiện hàng được hạ để thi công luôn.