Bàn giao container hàng tấm Eron-Mgo chống cháy 6mm cho đơn vị sản xuất tại Nam Hồng Đông Anh Hà Nội

Bàn giao container hàng tấm MGO 6mm cho đơn vị bạn tại Nam Hồng, Đông Anh

Công tác bốc dỡ hàng đang được các công nhân viên thực hiện nghiêm túc.

hạ hàng tấm chống cháy 6mm đang thực hiện dưới thời tiết rất thuận lợi.

những tấm chống chạy được xếp ngăn năp.

chuyển địa điểm hạ hàng mới cho công nhân đơc vất vả.

những kiện hàng được xếp một cách cẩn thận.