Bàn giao container hàng tấm venner HDF 3mm 2 panel và 6 panel phủ tần bì cho đơn vị bạn tại Phúc Thọ

Bàn giao container hàng tấm venner HDF 3mm 2 panel và 6 panel phủ tần bì cho đơn vị bạn tại Phúc Thọ

Container nguyên trì.

Công nhân đang dùng xe nâng để hạ hàng.

những kiện hàng lần lượt được nâng xuống.

hàng hóa được nâng hạ xuống và di chuyển đưa hàng về kho chứa.

Hàng hóa đang được nâng về kho.

kiện hàng tiếp theo được kéo ra.

phương án xe nâng tay kéo những kiện hàng bên trong ra.

Kiện hàng cuối cùng được hạ.

những kiện hàng được đưa về kho chứa an toàn và ngăn lắp.