Bàn giao container hàng tấm venner HDF 5mm cho đơn vị bạn tại Lỹ Bán Bích, TP Hồ Chí Minh

Bàn gia container hàng tấm da cửa HDF 5mm cho đơn vị đối tác tại Lũy Bán Bích, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp. HCM

sang hàng từ container sang xe cầu

Công tác sang hàng bằng xe cẩu rất khẩn chương.

thời tiết đang chuyển trời việc sang hàng rất thuận lợi.

Hai xe cẩu đang rất khẩn chương chuyển sang hàng đưa về kho.

việc xuống và sang xe hàng đang được thực hiện một cách nhuần nhuyễn.

hàng đã lên thùng.

Hàng hóa được đóng kiện và đai rất kỹ càng và đẹp mắt.

hàng được bọc nilon để đảm bảo không bị ngấm nước và được đai cố định bằng giây đai thép.