Bàn giao container tấm da cửa 6mm kháng ẩm lõi xanh cho đơn vị bạn tại Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội

Bàn giao container tấm da cửa 6mm kháng ẩm lõi xanh cho đơn vị bạn tại Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội

container nguyên chì.

cánh cửa được mở ra để chuẩn bị hạ hàng.

hàng đang được hạ xuống.

hàng đang được anh anh lái xe nâng hạ xuống.

những kiện hàng bên trong đang được kéo ra.

những kiện hàng bên trong đã được kéo ra rất nhanh gọn.

kiện hàng cuối cùng trong container được đưa ra để vào kho.

hàng được đưa vào kho và kiểm đếm xong.