Bàn giao container tấm da cửa malaysia 2 panel và 4 panel cho đơn vị bạn tại Đà Nẵng

Bàn giao container tấm da cửa malaysia 2 panel và 4 panel cho đơn vị bạn tại Đà Nẵng

container nguyên chì.

container đã được mở ra để chuẩn bị cho việc nâng hạ hàng vào kho.

Những kiện hàng đang được xe nâng hạ xuống một cách khẩn chương và chuyên nghiệp.

những kiện hàng được đưa vào kho và kiểm tra. Chất lượng hàng hóa rất tốt.

những kiện hàng tiếp theo cứ nối đuôi nhau được hạ xuống.

những kiện hàng 4 panel cũng được kiểm tra rất kỹ càng.

chất lượng hàng hóa rất đẹp.