Bàn giao container tấm Eron-MgO 5mm cho đơn vị bạn tại Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội

Bàn giao container tấm Eron-MgO 830x2200x5mm cho đơn vị bạn tại Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội

container nguyên chì

cánh cửa đã được mở ra để việc chuẩn bị hạ hàng bắt đầu.

xe nâng đã vào vị trí đệ hạ những kiện hàng đầu tiên.

những kiện hàng đặt theo kích thước của khách đã được hạ.

những kiện hàng đã được đưa vào kho chứa xếp ngay ngắn để thuận tiện việc kiểm đếm.

những kiện hàng tiếp theo nối đuôi nhau đi vào kho an toàn.

kiện hàng cuối cùng đang được thực xe nâng hạ vào kho.

công việc kiểm đếm bắt đầu được thực hiện.

việc kiểm đếm những kiện cuối cùng đang được hoàn tất