Bàn giao đơn hàng container tấm Eron MGO 5mm cho đơn vị bạn tại Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội.

Bàn Giao Đơn Hàng Container Tấm Eron MGO 5mm Cho đơn vị bạn Tại Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội.

Container còn nguyên chì.

Tấm Eron MGO đầy ắp đang đợi được dỡ xuống.

Hàng được chuyển dần xuống và xếp ngay ngắn trước xưởng.

Tài Gia Long chân thành cảm ơn đơn vị bạn tại Thụy Lâm, Đông Anh đã luôn đồng hành và ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua và hẹn gặp lại các bạn vào container tiếp theo. Xin cảm ơn.