Bàn giao đơn hàng gioăng chữ D và gioăng chống cháy dạng thanh cho khách tại Chương Mỹ, Hà Nội

Bàn giao đơn hàng gioăng chữ D và gioăng chống cháy dạng thanh cho khách tại Chương Mỹ, Hà Nội

hàng đã được bóc để kiểm tra.

gioăng chống cháy dạng thanh đã được hạ hết còn lại gioăng chữ D đang chuẩn bị.

những bao đầu tiên đã được hạ.

kích thước và số lượng gioăng trong bao tải.

chất lượng và màu sắc.

kiểu dáng chân gioăng.

hàng đã được hạ hết.

màu sắc và kích thước gioăng chống cháy dạng thanh.