Bàn giao máy dán màng nilon cho đơn vị bạn tại Phúc Thọ, Hà Nội

Bàn giao máy dán màng nilon cho đơn vị bạn tại Phúc Thọ, Hà Nội

Máy nguyên thùng nguyên kiện.

Xe nâng được điều ra để hạ máy.

Kiện hàng đang được kéo ra.

kiện hàng được kéo ra hẳn ngoài.

kiện hàng đang được kỹ thuật mở lắp.

tấm đầu tiên được rỡ ra.

việc loại bỏ thùng bảo vệ đã hoàn thiện.

máy bọc mới nguyên tem.

Công việc lắp gắp bộ phận được kỹ thuật thực hiện một cách chuyên nghiệp.

việc lắp đặt hoàn thiện đến 90% công việc, chuẩn bị cho việc chạy test thử.

hộp bảo vệ cuối cùng được lắp đặt.

sản phẩm chạy thử rất đẹp.

sản phẩm hoàn thiện đẹp hơn mong đợi.