Bàn giao tấm Eron - MgO 6mm cho đơn vị bạn tại Thượng Cát, Hà Nội

Bàn giao tấm chống cháy 6mm cho đơn vị bạn tại Đê Thượng Cát

công tác kiểm tra chất lượng hàng đang được thực hiện.

những kiện hàng tiếp theo đang được đưa vào vị trí.

những kiện hàng tiếp theo đang được xếp hàng.

Những kiện hàng tiếp theo đã được hạ.

Hàng đã được hạ xong.