Bàn giao tấm MgO 5mm cho đơn vị bạn tại Thụy Lâm, Hà Nội

Bàn giao tấm MgO 5mm cho đơn vị bạn tại Thụy Lâm, Hà Nội

hàng đang được các cô công nhân bốc vào xe nâng.

kiện hàng đang được kiểm đếm để đi vào kho cất.

hàng đã được đưa vào kho an toàn.

Công nhân vẫn khẩn chương bốc xếp hàng hóa.