Bàn giao tấm venner HDF 5mm phủ óc chó cho đơn vị bạn tại Đê Thượng Cát, Hà Nội

Bàn giao  tấm venner HDF 5mm phủ óc chó cho đơn vị bạn tại Đê Thượng Cát, Hà Nội

bề mặt tấm óc chó.

Công nhân đang bốc dỡ hàng.

những tấm da cửa đang được bốc xếp vào vị trí.

hàng hóa đang được xếp vào vị trí.

những tấm veneer đang lối đuôi nhau vào vị trí.

công nhân khẩn chương hạ hàng hóa.