CỬA LAMINATE NEW

Cửa gỗ Laminate ID 816Phạm vi sử dụng : cửa thông phòng, cửa phòng ngủ, cửa phòng bếpCấu tạo : Cửa gỗ laminate được thiết kế và sản xuất trên đây chuyền hiện đại tiên tiến hàng đầu theo công nghệ châu âu.Cấu tạo khung cửa : Bao gồm khung cửa, ốp khung, thanh chặn, thanh chống cháyCấu tạo cánh cửa...
Cửa gỗ laminate ID 809Phạm vi sử dụng : cửa thông phòng, cửa phòng ngủ, cửa phòng bếpCấu tạo : Cửa gỗ laminate được thiết kế và sản xuất trên đây chuyền hiện đại tiên tiến hàng đầu theo công nghệ...
Cửa gỗ laminate ID 303Phạm vi sử dụng : cửa thông phòng, cửa phòng ngủ, cửa phòng bếpCấu tạo : Cửa gỗ laminate được thiết kế và sản xuất trên đây chuyền hiện đại tiên tiến hàng đầu theo công nghệ...
Cửa gỗ laminate ID805Phạm vi sử dụng : cửa thông phòng, cửa phòng ngủ, cửa phòng bếpCấu tạo : Cửa gỗ laminate được thiết kế và sản xuất trên đây chuyền hiện đại tiên tiến hàng đầu theo công nghệ châu...
Cửa gỗ laminate ID102Phạm vi sử dụng : cửa thông phòng, cửa phòng ngủ, cửa phòng bếpCấu tạo : Cửa gỗ laminate được thiết kế và sản xuất trên đây chuyền hiện đại tiên tiến hàng đầu theo công nghệ châu...