TẤM DA CỬA HDF GÂN NỔI

Tấm HDF Door Skin phủ veneer walnut - óc chó( kt: 2150x870x4) Tấm da cửa HDF phủ Veneer - loại vật liệu sử dụng là các tấm HDF phủ veneer gỗ tự nhiên - một loại vật liệu có độ cứng cao hơn các loại ván MDF trên thị trường.Bề mặt được định hình panel. Được tạo vân gỗ tự nhiên như xoan đào, tần...
Tấm HDF Door Skin 2 panel phủ Ash - tần bì( kt: 2150x870x4). Tấm da cửa HDF phủ Veneer - loại vật liệu sử dụng là các tấm HDF phủ veneer gỗ tự nhiên - một loại vật liệu có độ cứng cao hơn các...
Tấm HDF Door Skin 2panel có vành mai phủ veneer red oak( sồi đỏ) KT 2150x1050x4mm Tấm da cửa HDF phủ Veneer - loại vật liệu sử dụng là các tấm HDF phủ veneer gỗ tự nhiên - một loại vật liệu...
Tấm da cửa HDF Door Skin 1panel phủ veneer Maple KT 2150x820x4mm Tấm da cửa HDF phủ Veneer - loại vật liệu sử dụng là các tấm HDF phủ veneer gỗ tự nhiên - một loại vật liệu có độ cứng cao...
Tấm da cửa HDF Door Skin 4panel phủ veneer Brich KT 2150x1050x4mm Tấm da cửa HDF phủ Veneer - loại vật liệu sử dụng là các tấm HDF phủ veneer gỗ tự nhiên - một loại vật liệu có độ cứng cao...
Tấm da cửa HDF phủ Veneer - loại vật liệu sử dụng là các tấm HDF phủ veneer gỗ tự nhiên - một loại vật liệu có độ cứng cao hơn các loại ván MDF trên thị trường.Bề mặt được định hình panel. Được tạo...